Muzaik

MuzaikDe harmonieleer van de muziek is terug te vinden in de harmonie van de twaalf schakeringen van de regenboog. Ook via de gulden snede verhoudingen van het bekende beeld van Leonardo Da Vinci, de man die in vierkant en cirkel staat is de harmonieleer uitgedrukt.

Veronique leert via haar ontwikkelde Muzaik-methode via Klank, kleur en beweging pianospelen. Via o.a. improviseren op de piano en het leren van het notenschrift en de beginselen van de algemene muziekleer en de twaalf schakeringen van de regenboog. Aan de hand van de boeken van Thompson worden de stappen van de leergang die overal op de hele wereld universeel gelden tot en met conservatorium niveau om van bladmuziek te spelen, gevolgd. Veronique helpt gevorderden om hun muziek te leren interpreteren en vertolken.

Een muzikale ontwikkeling stimuleert de geestelijke ontwikkeling. Het praktische doen helpt de talenten stap voor stap te belichamen vanuit balans tussen lichaam en geest. De piano is bij uitstek een instrument dat inzicht vergroot. Alle snaarinstrumenten behoren tot de categorie die mensen inzicht geven over zichzelf en hoe de ziel innerlijk wordt aangesnaard. Een blaasinstrument daarentegen laat de muzikant een boodschap van de ziel horen.

Zo kan Veronique ook helpen bij het advies geven of een snaarinstrument dan wel een blaasinstrument gekozen moet worden om te bespelen. Het instrument dat echt past.

Veronique heeft in haar praktijk extra middelen om speciaal hoogbegaafde of hoogst sensitieve kinderen of juist kinderen die buiten de middenmoot vallen te begeleiden. Haar muzaik-methode vormt hierbij een middel en uitgangspunt. Echter het is de leerling die wezenlijk de methode bepaalt.