Kosten

Prijslijst voor A TICKET TO RIDE voor jouw unieke scholingsweg:Prijslijst voor volwassenen, dd 1 januari 2022

Omschrijving Kosten in euro's inclusief 21% BTW
Eenmalige sessie 1,5 uur werken aan jezelf met focus en aandacht via helende begeleiding € 151,25
3-ritten kaart 3 helende sessies van max 1,5 uur per keer € 399,30
Embodiment module 1 3,5 uur achterelkaar werken aan je eigen belichaming van jezelf € 363,00
Embodiment module 1 tot en met 4 4 dagdelen € 1210,00
Muzaik-methoden 10 rittenkaart van 1 uur 10 Muzaiklessen van 1 uur op viool, piano of eigen instrument in vrij spel en compositie via de harmonieleer van de muziek volgens de Muzaikmethoden gecreeerd door Veronique Janssen € 907,50Voor te agenderen en te boeken bel of sms met 06 - 189 0 5021. Of mail vglmjanssen@gmail.com voor meer informatie. De sessies kunnen verlopen via zoom of what’s app of in de praktijk bij mij aan huis.Een reeks, sessie of opdracht wordt schriftelijk in tekstuele vorm vastgelegd. Dit is in het algemeen gezegd het contract. De gezamenlijke afspraken voorafgaand aan de opdracht zijn vervolgens direct de hele afgesproken tijd geldig. Dit kan niet tussentijds verbroken worden. Zo wordt tijd vrij gemaakt het proces in zijn geheel uit te wisselen van wat is overeengekomen vooraf.


In de praktijk betekent dit dat er geen restitutie mogelijk is van de opdracht; cq sessie, of lessenreeks, nadat de opdracht; etc. van start is gegaan na goede wederzijdse afstemming en akkoord gegeven te hebben op wat tekstueel is vastgelegd en gewezen op deze voorwaarden van Wenallt, Muzaik, Vita of Veronique: opdrachtnemer genoemd:

Na de opdracht kan 45 min geëvalueerd om voor de volgende opdracht nieuwe afspraken te maken. Om de nieuwe tijd in hernieuwde afspraken in wederzijdse consensus te beginnen. Voorbeelden uit de praktijk voor de helderheid van zaken:

Een reeks wordt vooraf betaald en na betaling is er geen restitutie mogelijk.

Als een opdracht in zijn geheel van tevoren wordt betaald en de opdrachtnemer laat verstek gaan om persoonlijke redenen is alleen over de verstek gegane uren restitutie mogelijk aan de opdrachtgever wanneer de reeks vervolgd wordt. Als er een reden van verstek is door overmacht of druk van buitenaf vanuit andere autoriteiten van buitenaf het contract dan is er geen restitutie mogelijk van de opdracht, sessie of reeks. Dit is een noodsituatie.
De andere reeds vervulde en te vervullen uren worden geenszins gerestitueerd.

Als er een opdracht is waar maandelijks achteraf wordt gedeclareerd aan de opdrachtgever dan is het zo dat als de opdrachtnemer verstek laat gaan die uren automatisch vervallen om te declareren in de declaratie aan het einde van de betreffende maand, terwijl als de opdrachtgever de reeds afgesproken dienst verstek laat gaan om wat voor reden dan ook, staat het de opdrachtontvanger vrij die uren in zijn geheel te declareren aan het einde van de desbetreffende maand.

Er kunnen tussentijds het proces geen wijzigingen van afspraken doorgevoerd worden of herzien, zodat de weg vrij is dat de opdracht in de tijd compleet vervuld wordt. Breekt de opdrachtgever eenzijdig af dan wordt de hele opdracht die afgesproken is direct in zijn geheel gedeclareerd door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever en per ommegaande voldaan. Met andere woorden: Breekt de opdrachtgever eenzijdig af dan wordt de hele opdracht die afgesproken is direct gedeclareerd over de gehele afgesproken tijd en per ommegaande betaalt. Als de opdrachtnemer eenzijdig afbreekt is er geen betalingsverplichting meer vanaf de tijd dat de uren niet meer worden vervuld door opdrachtnemer. De reeds vervulde uren worden wel uitbetaald door de opdrachtgever die de opdrachtnemer declareert.

Alle afspraken worden in tekst vastgelegd vooraf tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.